Öğrenci İkameti
(İdare Şahsın Durumuna Göre Destekleyici Her Türlü Bilgi Ve Belge İsteyebilir)

Ön Lisans – Lisans – Yüksek Lisans - Doktora Öğrencileri İçin:
  1. Pasaport Aslı Ve Fotokopisi ( İkamet İzin Süresi Bitiminden En Az 60 Gün Daha Uzun Süreli Olmalı)
  2. 4 (Dört) Adet Fotoğraf (Biyometrik – Arkası Beyaz Fon)
  3. Yeterli Ve Düzenli Maddi İmkâna Sahip Olduğuna Dair Belge (Banka Hesap Cüzdanı Vs.)
  4. Öğrenci Belgesi (Okuldan)
  5. Öğrenim Süresinin Kaç Yıllık Olduğuna Dair Yazı (Okuldan)
  6. Adres Kayıt Sistemine Kayıt Olduğuna Daire Belge (Nüfustan)(İlk Kez Kayıt Yapacaklar İkamet Ettikleri İlçe Nüfus Müdürlüğünden Kayıt Yapacaklardır)
  7. Şahsın 18 (Onsekiz) Yaşından Küçük Olması Durumunda, Yur Dışında Bulunan Annesi/Babası Veya Yasal Temsilcisinin Vereceği Muvafakatname (Apostilli- Türkçe Tercümeli)
  8. Geçerli Sağlık Sigortası (Genel Sağlık Sigortalısı Olmak İçin Sgk’ya Başvurduklarına Dair Belge (İlk Başvuru İçin))(Provizyon Belgesi)  Veya İkili Sosyal Güvenlik Sözleşmeleri Kapsamında Türkiye’de Sağlık Hizmetlerinden Faydalanabileceğine Dair Belge (.)
 
Not 1: Ortaöğretim Ve Ortaöğretim (Lise) Öğrencileri Türkiye Cumhuriyeti Dış Temsilciliklerinden Alınan Kalış Amacına Uygun Vize Almak Zorundadır.
Not 2: Değişim Programı İle Gelenler Öğrenim Görecekleri Kurumdan “Değişim Programı” Kapsamında Geldiğini Gösterir Belge Getirmeleri  Gerekmekte..
Not 3: Öğrenci Her Öğretim Yılı Başında Sigortalı Olduğuna Dair Provizyon Belgesini (Veya Özel Sağlık Sigortasını) Ve Öğrenci Belgesini Getirmekle Yükümlüdür.

İkamet Başvurusunda Bulunan Yabancının Alttaki Linkte Bulunan Formu Elektronik Ortamda Doldurup Başvuru Sırasında Getirmesi Gerekmektedir.
/files/files/ikamet-izni-basvuru-formu(1).xlsx

Kayıt: 7.12.2015
Güncelleme:7.12.2015
Paylaş
WS05