Kısa Dönem İkamet
(İdare Şahsın Durumuna Göre Destekleyici Her Türlü Bilgi Ve Belge İsteyebilir)

Yabancının
 1. Pasaport Aslı Ve Fotokopisi ( İkamet İzin Süresi Bitiminden En Az 60 Gün Daha Uzun Süreli Olmalı)
 2. 4 (Dört) Adet Fotoğraf (Biyometrik – Arkası Beyaz Fon)
 3. Adres Kayıt Sistemine Kayıt Olduğunu Gösteren Belge (Nüfustan) (İlk Kez Kayıt Yapacaklar İkamet Ettikleri İlçe Nüfus Müdürlüğünden Kayıt Yapacaklardır)
 4. Uzatmalarda Daha Önce Verilen İkamet Kartının Aslı Ve Fotokopisi
 5. Kalacağı Sürede Yeterli Ve Düzenli Maddi İmkâna Sahip Olduğuna Dair Belge (Maaş Bordrosu, Banka Hesap Cüzdanı Vs.)
 6. Geçerli Sağlık Sigortası: (Aşağıdakilerden Biri Yeterli Sayılır)
 • Sosyal Güvenlik Kurumundan Alınmış Provizyon Belgesi (SGK’dan)
 • Özel Sağlık Sigortası
 • İkili Sosyal Güvenlik Sözleşmeleri Kapsamında Türkiye’de Sağlık Hizmetlerinden Faydalanabileceğine Dair Belge.(SGK’ya İşletilip Provizyon Alınması Gereklidir.)
     7. Şahsın 18 Yaşından Küçük Olması Durumunda; Yurtdışında Bulunan Annesi/Babası Veya Yasal Temsilcisinin Vereceği Muvafakatname İle Muvafakatnamede Belirtilmek Kaydıyla Türkiye’deki Gerçek Veya Tüzel Kişiler Tarafından Verilecek Taahhütname (Apostilli Ve Türkçe Tercümeli)
     8.Kalacağı Yerle İlgili Belge (Kira Kontratı)
 
Destekleyicinin
 1. 2 Fotoğraf
 2. Nüfus Cüzdanının Aslı Ve Fotokopisi
 3. Noter Taahhütnamesi (Yabancının Türkiye’de Bulunduğu Sürede Bütün Masraflarını Karşılayacağına Dair)
 4. Evli İse Eşinin Muvafakati (Aynı Adreste İkamet Etmesi Durumunda)
 5. Yeterli Ve Düzenli Maddi İmkâna Sahip Olduğuna Dair Belge (Maaş Bordrosu, Banka Hesap Cüzdanı Vs.)
 6. Adli Sicil Kaydı (Adliyeden)
 7. Adres Kayıt Sistemine Kayıt Olduğunu Gösteren Belge (Nüfustan)(İlk Kez Kayıt Yapacaklar İkamet Ettikleri İlçe Nüfus Müdürlüğünden Kayıt Yapacaklardır)
 8. Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği (Nüfustan)
 
Not: Evrakların Tamamlanıp Müdürlüğümüzce Kontrol Edildikten Sonra Vergi Dairesine Gerekli Harç Bedellerinin Tahsili İçin Yönlendirmeler Yapılacaktır.

İkamet Başvurusunda Bulunan Yabancının Alttaki Linkte Bulunan Formu Elektronik Ortamda Doldurup Başvuru Sırasında Getirmesi Gerekmektedir.
/files/files/ikamet-izni-basvuru-formu(1)(1).xlsx

Kayıt: 7.12.2015
Güncelleme:7.12.2015
Paylaş
WS05