KURUMUMUZDA ÇALIŞAN TAŞERON İŞÇİLERİN SÜREKLİ İŞÇİ KADROSUNA GEÇİŞ BAŞVURU SONUÇLARI

696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin 127. Maddesinin; Geçici 23 ve 24. Maddesi Gereği Kurumumuzda Taşeronda Çalışan İşçilerin Sürekli İşçi Kadrosuna Geçişi Başvuru Sonuçları açıklandı.

24.12.2017 tarihli ve 30280 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin 127 nci maddesinde belirtilen hükümler ile 01.01.2018 tarihli ve 30288 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan "Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırmaya Dayalı Hizmet Alımı Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırılmakta Olan İşçilerin Sürekli İşçi Kadrolarına Geçirilmelerine İlişkin 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 23 ve 24 üncü Maddesinin Uygulanmasına Dair Usul ve Esasların belirlendiği tebliğde belirtilen kriterler dahilinde yapılan ön inceleme ve esas inceleme sonucunda başvuruları kabul edilen kişi listesi aşağıda gösterilmiştir.
 
SIRA NO ADI SOYADI T.C. KİMLİK NUMARASI BAŞVURU DURUMU
1  Fatma KURT 315*****524 KABUL
Kayıt: 12.2.2018
Güncelleme:7.3.2018
Paylaş


WS05